ABR 18 § 30

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Byggemøder
§ 30

Byggelederen skal indkalde til byggemøder med bygherrens entreprenører.

Stk. 2 Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 26, skal meddeles på det førstkommende byggemøde.