14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 30

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 30

§30 Byggemøder
Byggelederen skal indkalde til byggemøder med bygherrens entreprenører.

•••

Stk. 2 Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 26, skal meddeles på det førstkommende byggemøde.

•••
profile photo
Profilside