ABR 18 § 28

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Bygherremøder
§ 28

Bygherren udpeger den af rådgiverne, der skal indkalde til bygherremøder med rådgiverne.

Stk. 2 På hvert bygherremøde skal parterne

  • a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 20, stk. 5, og

  • b) gennemgå opdateringer af ydelses- og tidsplaner, jf. § 13.

Stk. 3 Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.