AB Forenklet § 6

Entrepriseaftalen
§ 6

Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt.

Stk. 2 Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.