14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 55

paragraf 55

Vi har ændret krydsreferencen, da der kun er 7 stykker i AB 18 § 69.

§55 Voldgift
Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnævnet i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 69, stk. 3-8.

•••

Stk. 2 En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed angående samme tvist.

•••
profile photo
Profilside