14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 53

paragraf 53

Vi har ændret krydsreferencen, da der kun er 11 stykker i AB 18 § 67.

§53 Beslutning om stillet sikkerhed
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 8, stk. 6 og 7, og § 9, stk. 5 og 6, i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 67, stk. 2-12, medmindre der forinden er truffet afgørelse derom efter § 54 eller § 55, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 54 eller § 55.

•••
profile photo
Profilside