14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 50

paragraf 50

§50 Løsningstrappe
En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3.

•••

Stk. 2 Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter AB 18 § 64 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 9, stk. 8 § 8, stk. 9

profile photo
Profilside