14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 44

paragraf 44

§44 Entreprenørens produktansvar
Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 10, stk. 3.

•••

Stk. 2 Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet.

•••
profile photo
Profilside