14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 41

paragraf 41

§41 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt
Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 38-40, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 42.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 42, stk. 1 § 42, stk. 3

profile photo
Profilside