14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 33

paragraf 33

§33 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af

  • a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 19,

  • b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over,

  • c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

  • d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs egne forhold.

•••
profile photo
Profilside