14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 31

paragraf 31

§31 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af

  • a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 19,

  • b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,

  • c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over,

  • d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

  • e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold.

•••
profile photo
Profilside