14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forenklet § 15

paragraf 15

§15 Entreprenørprojektering
Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren udføre den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.

•••

Stk. 2 Hvis entreprenøren skal projektere, kan bygherren udpege en projekteringsleder.

•••

Stk. 3 Entreprenørens projektering skal udføres i overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

•••

Stk. 4 I forbindelse med projekteringen skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved.

•••
profile photo
Profilside