14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 62

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 62

§62 Sagkyndig beslutning
Hvis en af parterne ønsker det, kan Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. §§ 10 og 11, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed om en faktura, jf. § 25, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside