AB Forbruger § 61

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 61

§ 43 finder tilsvarende anvendelse på de mangler, der anføres i eftersynsrapporten.