14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 60

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 60

§60 Ved eftersynet udfærdiger entreprenøren en eftersynsrapport. I eftersynsrapporten anføres de mangler, som forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren er enig heri eller ej. Er entreprenøren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres.

•••

Stk. 2 Eftersynsrapporten underskrives af både forbrugeren og entreprenøren.

•••

Stk. 3 Hvis forbrugeren ikke giver møde ved eftersynet, bortfalder dette. Hvis entreprenøren ikke giver møde ved eftersynet, gennemfører forbrugeren selv eftersynet og fremsender snarest muligt en kopi af eftersynsrapporten til entreprenøren.

•••
profile photo
Profilside