AB Forbruger § 6

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 6

Ved totalentreprise forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.