14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 57

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 57

§57 Den økonomiske opgørelse
Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. Ophæver forbrugeren aftalen, efter en del af arbejdet er udført, betales entreprenøren for arbejdet efter omfanget og kvaliteten heraf, dog med fradrag for forbrugerens eventuelle modregningskrav mod entreprenøren.

•••
profile photo
Profilside