AB Forbruger § 56

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 56

Registreringsforretningen kan foretages af en syns- og skønsmand.