14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 55

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 55

§55 Hvis en part, efter at være indkaldt, ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og registreringsprotokollens indhold.

•••
profile photo
Profilside