14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 51

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 51

§51 Entreprenørens ret til at ophæve aftalen
Entreprenøren kan ophæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig forsinkelse fra forbrugerens side, og det medfører betydelig ulempe for entreprenøren, herunder:

  • 1) Forhold, der skyldes forbrugeren eller anden entreprenørs forsinkelse, og forbrugeren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller

  • 2) Hvis der fra forbrugerens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til betaling.

•••

Stk. 2 Aftalen kan dog ikke ophæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset ved stillet sikkerhed eller gennem adgangen til at standse arbejdet.

•••
profile photo
Profilside