14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 50

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 50

§50 Forbrugerens ret til at ophæve aftalen
Forbrugeren kan ophæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side, og det medfører betydelig ulempe for forbrugeren, herunder:

  • 1) Hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, eller

  • 2) Hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at forbrugeren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

•••
profile photo
Profilside