AB Forbruger § 49

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 49

Uanset forældelsesreglen i § 48, bevares forbrugerens krav dog for dele af arbejdet, for hvilke der gælder, at entreprenøren har afgivet en garanti, jf. § 41, stk. 2, der gælder i mere end 10 år.