AB Forbruger § 48

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Mangelansvarets forældelse
§ 48

Forbrugerens krav mod entreprenøren som følge af mangler forældes i henhold til forældelsesloven.