14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 46

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 46

§46 Entreprenørens ansvar for følgetab
Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen omfattes af en garanti.

•••

Stk. 2 Entreprenøren hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

•••
profile photo
Profilside