14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 42

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 42

§42 Reklamationsfrist
Forbrugeren kan kun påberåbe sig mangler, som entreprenøren har fået meddelelse om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af forbrugeren.

•••

Stk. 2 Reklamationsfristen gælder ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarlige forhold.

•••
profile photo
Profilside