AB Forbruger § 34

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Forbrugerens hæftelse for forsinkelse
§ 34

Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for forbrugeren.