AB Forbruger § 33

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Forbrugernes ret til tidsfristforlængelse
§ 33

Forbrugeren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forhold nævnt i § 29, nr. 1) eller ved forsinkelse, der er en følge af, at forbrugeren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 29, nr. 3), 4) eller 5).