14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 29

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 29

§29 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af:

  • 1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af forbrugeren, jf. § 23,

  • 2) Forbrugerens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,

  • 3) Forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlig naturbegivenhed, brand, strejke, lockout eller hærværk,

  • 4) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,

  • 5) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold, eller

  • 6) At der ved totalentreprise ikke foreligger nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggeriets gennemførelse inden rimelig tid efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt.

•••
profile photo
Profilside