AB Forbruger § 2

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 2

Mundtlig og skriftlig kommunikation med forbrugeren og alle dokumenter skal være på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.