AB Forbruger § 19

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

§ 19

Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse og afholder udgiften herved.