Bøger, som nævner AB 92 § 33

Offergrænse for afhjælpningsarbejder

- Side 601 -

...været gjort gældende i relation til entreprenørens mangelsansvar, og disse synspunkter er nu blevet stadfæstet gennem AB § 51, der er identisk med AB 92 § 33, hvorefter entreprenørens afhjælpningspligt og den dertil hørende pligt til at erstatte afhjælpningsomkostningerne bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 602 -

...og vedligeholdelsesmateriale mv. normalt ikke vil være forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, hvilket stemmer med retspraksis, jf. dog afvigende KFE 2018.80 VBA (TBB 2018.669 VBA), der fastsatte afslag under henvisning til AB 92 § 33, fordi der i det store og hele ikke var behov for at rekonstruere materialet, hvilket bygherren havde krævet.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 604 -

KFE 1995.68 VBA anvendte kriteriet i § 51 (AB 92 § 33) til at nægte dækning for afhjælpningsomkostninger – trods grove fejl – således at der i stedet blev tilkendt erstatning til dækning af øgede vedligeholdelsesomkostninger.

Læs på JurabibliotekOpgørelsen af afslag

- Side 609 -

KFE 2016.471 VBA (TBB 2017.286 VBA) fastsatte afslaget skønsmæssigt og afviste, at afslaget kan opgøres identisk med den offergrænse, der følger af AB § 51 (AB 92 § 33).

Læs på Jurabibliotek