14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 5

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 5

§5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

•••

Stk. 2 Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

•••

Stk. 3 Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

•••

Stk. 4 Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

•••

Stk. 5 Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside