14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 36

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 36

§36 Mangelsansvarets ophør
Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

•••

Stk. 2 Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,

  • 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,

  • 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller

  • 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

•••

Stk. 3 Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:

  • 1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.

  • 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.

  • 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

  • 4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside