14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 35

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 35

§35 Entreprenørens ansvar for følgeskader
Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.

•••

Stk. 2 Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

•••
profile photo
Profilside