14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 27

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 27

§27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

  • 1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller

  • 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

•••

Stk. 2 Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

•••

Stk. 3 Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

•••
profile photo
Profilside