14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 19

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 19

§19 Byggemøder
Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.

•••

Stk. 2 Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.

•••

Stk. 3 På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

•••
profile photo
Profilside