14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 18

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 18

§18 Entreprenørens arbejdsledelse
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

•••

Stk. 2 Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

•••
profile photo
Profilside