14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 16

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 16

§16 Fortidsminder
Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

•••

Stk. 2 Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

•••

Stk. 3 Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.

•••
profile photo
Profilside