14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 12

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 12

§12 Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse

Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

•••

Stk. 2 Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

•••

Stk. 3 Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.

•••

Stk. 4 For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

•••
profile photo
Profilside