14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 1

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 1

§1 Almindelige bestemmelser
Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

•••

Stk. 2 Ved leverancer skal »bygherren« forstås som køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal »bygherren« forstås som hovedentreprenøren og »entreprenøren« som underentreprenøren.

•••

Stk. 3 Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

•••

Stk. 4 Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

•••

Stk. 5 Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

•••

Stk. 6 Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

•••

Stk. 7 Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

•••
profile photo
Profilside