Bøger, som nævner AB 18 § 9

Forsinkelsens omfang og virkning

- Side 639 -

»hvis bygherrens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem sanktionsbestemmelserne i AB 18 § 40, bygherrens adgang til at tilbageholde betalinger, eller sikkerhedsstilllelse efter AB 18 § 9.«.«

Læs på Jurabibliotek