Bøger, som nævner AB 18 § 7

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

5.2. Skyldovertagelse og transport

- Side 650 -

I overensstemmelse med hovedreglen i dansk formueret, jf. kap. 15, afsnit 1.1, kan entreprenøren hverken helt eller delvis uden bygherrens samtykke sætte en anden entreprenør i sit sted som forpligtet over for bygherren. Dette fremgår udtrykkeligt af AB 18 § 7, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Tillige er bygherren afskåret fra at overdrage sin pligt til yde betaling til entreprenøren til en anden, også selv om bygherren f.eks. sælger den faste ejendom, som arbejdet vedrører, jf. AB 18 § 7, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Derimod kan begge parter overdrage deres rettigheder i henhold til kontrakten. Entreprenøren kan give transport i entreprisesummen før og efter kravets opståen og forfaldstid, og bygherren kan sælge ejendommen med ret for køberen til at kræve arbejdet udført af entreprenøren, jf. AB 18 § 7, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek