Bøger, som nævner AB 18 § 69

3. De særlige forhold i byggesager

- Side 79 -

...mange tilfælde ikke skal afgøres af domstolene, men ved voldgift. Som tidligere nævnt indeholder byggeriets standardvilkår bestemmelser om voldgift, jf. nu AB 18 § 69, ABT 18 § 67 og ABR 18 § 63, hvorefter tvister mellem byggeriets parter afgøres endeligt af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten nedsættes fra sag til sag af...

Læs på Jurabibliotek