Bøger, som nævner AB 18 § 69

De særlige forhold i byggesager

- Side 79 -

...69, ABT 18 § 67 og ABR 18 § 63, hvorefter tvister mellem byggeriets parter afgøres endeligt af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten nedsættes fra sag til sag af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og består typisk af en højesteretsdommer eller landsdommer som retsformand og to teknikere som fagkyndige dommere.

Læs på Jurabibliotek