AB 18 § 60

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Entreprenørens hæveret
§ 60

Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen,

  • a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller

  • b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren.