14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 6

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 6

§6 Entrepriseaftalen
Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt.

•••

Stk. 2 Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.

•••

Stk. 3 Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:

  • a) Entrepriseaftalen.

  • b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

  • c) Entreprenørens tilbud.

  • d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

  • e) Bygherrens udbudsmateriale.

  • f) AB 18.

•••
profile photo
Profilside