Bøger, som nævner AB 18 § 59

Til stk. 2. Regler eller vilkår om samfundsansvar

- Side 793 -

...kan bygherrens interventionsret i en vis forstand betragtes som et mindre indgribende skridt overfor rådgiveren end en ophævelse af afSide 792 talen med denne. Se Erik Hørlyck: Entreprise – AB 18, 8. udg. (2019) s. 579 f., som om den tilsvarende bestemmelse i AB 18 § 59, stk. 2, som A.st. betegner denne som udtryk for » bygherrens interventionsret «.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Erik Hørlyck: Entreprise – AB 18, 8. udg. (2019), konkluderer om den tilsvarende bestemmelse i AB 18 § 59, stk. 2 : » Der er antagelig tale om en bestemmelse, der kun sjældent finder anvendelse. « Dette udsagn kan med mindst samme styrke tiltrædes for så vidt angår ABR 18, hvor der i nogen grad synes at være tale om signallovgivning uden den store,...

Læs på Jurabibliotek