Bøger, som nævner AB 18 § 54

1.3. Produktansvar

- Side 459 -

Produktansvar er ikke reguleret i ABR 18 – i modsætning til den nye regulering heraf i AB 18 § 54 og ABT 18 § 52.

Læs på JurabibliotekTil stk. 3. Ansvarsbegrænsning ved projektansvarsforsikring

- Side 746 -

...kommer til udbetaling, om end dette i de fleste tilfælde vil være det samme som den dækningssum, der faktisk er til rådighed. I den forbindelse henvises til AB.Bet., s. 166, hvor det om en tilsvarende formulering i AB 18, § 54, stk. 1, om entreprenørens ansvarsbegrænsning til » dækningen« ifølge den tegnede produktansvarsforsikring anføres følgende:

Læs på Jurabibliotek