Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 53

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 53 . Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab

Læs lovkommentar til § 53 på side 610 til 616.

Læs på Jurabibliotek