Bøger, som nævner AB 18 § 53

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

7.2. Mangler

- Side 652 -

AB 18 § 53 sondrer i relation til erstatningsbeføjelsen mellem fysiske følgeskader og økonomiske følgeskader (eller »formueskade«). Ved de fysiske følgeskader sigtes ikke til følgeudgifter i forbindelse med mangeludbedring, men til det forhold at manglen har bevirket skade på bygherrens øvrige ejendele, f.eks. hvor et utæt tag har bevirket vandskade...

Læs på Jurabibliotek