Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 52

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 52 . Afslag i entreprisesummen

Læs lovkommentar til § 52 på side 606 til 610.

Læs på Jurabibliotek