Bøger, som nævner AB 18 § 52

Til stk. 3. Skønsmæssig fastsættelse af afslaget

- Side 454 -

Indfortolkning af § 45 om offergrænsen i § 48, stk. 3, korresponderer da også med både § 48, stk. 1, 2. pkt., og AB 18 § 52, stk. 3. Uanset om det beror på en lapsus eller ej, at ABR 18 § 48, stk. 3, henviser til § 44, men ikke til § 45, forekommer det relativt oplagt, at ABR 18 § 48, stk. 3, skal fortolkes analogt med AB 18 § 52, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek